Det här får du som medlem
Branschanpassade kollektivavtal
Grafiska Företagen är den naturliga samarbetspartnern för företag som verkar inom områdena infomedia, förpackningstryck och distribution. Våra tre stora avtal - Infomediaavtalet, Förpackningsavtalet och Tjänstemannaavtalet tillämpas av merparten av de företag som verkar i branschen och har GS-facket, Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna som arbetstagarpart.
Ett kollektivavtal underlättar för dig att hålla ordning på de arbetsrättsliga frågorna och kan vara en avgörande faktor vid t ex rekrytering och upphandling.
Personligt stöd i chefs – och arbetsgivarrollen
Medlemskapet fungerar som en trygg försäkring som ger dig stöd i chefs– och arbetsgivarrollen. Våra medarbetare är experter på avtalen, känner motparterna, kan branschen och hjälper dig i såväl lokala och centrala förhandlingar som i eventuella domstolsprocesser.
Branschnätverk
Grafiska Företagens föreningar/nätverk är forum där du träffar branschkollegor och kan utveckla din chefs- och företagarroll. Ett exempel är Futura, vårt nätverk för unga ledare.
Konkurrenskraft
Grafiska Företagen arbetar ständigt med frågor som bidrar till en effektiv verksamhet för medlemsföretagen. Ett exempel är hur vi arbetar med är att säkerställa branschens långsiktiga kompetensförsörjning.
Kompetensutveckling av dig och dina medarbetare
Grafiska Företagen erbjuder kvalificerade seminarier, kurser och utbildningar för att höja din och dina medarbetares kompetens. Bland våra kurser hittar du bl. a utbildning i grundläggande arbetsrätt, kollektivavtalskurs och en säljutbildning. Vi anordnar seminarier och konferenser i aktuella frågor.
Påverkan
Grafiska Företagen är med och påverkar. Vi gör din röst hörd och företräder företagens gemensamma intressen i situationer där enskilda företag inte har möjlighet att agera. Vi deltar i debatten, påverkar beslutsfattare, kontaktar myndigheter och svarar på remisser i alla frågor som berör branschens utveckling och våra medlemsföretags förutsättningar.
Omvärldsbevakning
Grafiska Företagen ger dig omvärldskoll. Du får löpande information om aktuella branschfrågor och om allt du måste känna till som företagare via vår hemsida.