Ny som medlem

Här hittar du information som är bra för dig som är ny medlem i Grafiska Företagen.

Pension och försäkringar

Medlemskapet i Grafiska Företagen innebär att företaget ger sina anställda bra och trygga förmåner genom de kollektivavtalade försäkringarna.

Företaget har en skyldighet att teckna försäkringar och pensioner för arbetare samt tjänstemän. Om man dröjer med att rapportera in uppgifter om sina anställda till FORA respektive Collectum kommer företaget senare att få betala retroaktiva premier. Det kan då röra sig om avsevärda belopp. Kontrollera därför med Fora respektive Collectum att ni har anmält alla medarbetare på rätt sätt.

Kollektiavtalade försäkringar

Genom de kollektivavtalade försäkringarna ger du som arbetsgivare dina anställda extra förmåner som ger trygghet och stöd vid följande händelser:

  • Sjukdom
  • Arbetsskada
  • Föräldraledighet
  • Dödsfall
  • Arbetsbrist
  • Ålderspension

Mer information

På avtalat.se arbetsgivare får den information och vägledning som behövs för att kunna hantera försäkringarna. Du kan få hjälp via

Avtalat ägs gemensamt av LO, PTK och Svenskt Näringsliv.

Observera att när det gäller föräldralön, utfyllnad när medarbetaren är föräldraledig så är det en försäkringslösning gällande medarbetare som omfattas av Infomediaavtalet och Förpackningsavtalet samt Visbybilagan.

Detta administreras av FORA. Däremot är det när det gäller tjänstemän en kollektivavtalsreglerad förmån i Tjänstemannaavtalet som innebär att arbetsgivaren betalar särskild föräldralön, se gällande reglering i Tjänstemannaavtalet.

Deltidspensionspremie, DTP

Grafiska Företagens har utöver ovanstående försäkringar tecknat avtal med de fackliga motparterna om särskild deltidspensionspremie, DTP. Läs mer om den här.

Medlemskonto på grafiska.se

Medlemskapet i Grafiska Företagen ger dig möjlighet att komma åt kollektivavtal och användbara bransch- och arbetsgivardokument på vår webbplats, grafiska.se.

För att skapa ett medlemskonto behöver duha såväl medlems- som organisationsnummer till hands.

I nästa steg registrerar du sedan användarnamn (din jobb-epost) resp. eget logg-in. Tänk på att lösenordet måste ha minst sex tecken.

Varje medlemsföretag kan ha obegränsat antal registrerade webbkonton, så länge man tillhör ett företag som är medlem i Grafiska Företagen. Med eget användarnamn/jobb-e-post blir kontot ändå personligt.

Kontakta: info@grafiska.se om du har frågor.

Som medlem får du ta del av medlemsexklusivt innehåll

  • Vi ger dig ett effektivt stöd som chef. Tillsammans bygger vi din kunskap.
  • Ta de lav branschanpassade kollektivavtal som underlättar vardagen
Glömt lösenord?
Felaktiga inloggningsuppgifter
Du loggas in