Prao och praktik

En väg till framtida lyckade rekryteringar är att erbjuda skolan prao- och praktikplatser. På så sätt har du chansen att hitta och knyta kontakt med de duktigaste talangerna.

Grafiska Företagen har tagit fram en lathund för att stimulera ditt samarbete med skolan så att fler elever kommer ut på arbetsplatser under skoltiden. Det underlättar deras studie- och yrkesval och de blir bättre förberedda för första jobbet. Samtidigt är det en bra möjlighet för dig att skapa en relation med framtida arbetstagare och sälja in er som arbetsgivare, vilket förhoppningsvis främjar framtida rekryteringar.

Broschyren informerar om vad du som tar emot en elev på prao eller praktik bör tänka på samt vilka lagar och regler som gäller. Den innehåller förslag på arbetsuppgifter och information för handledare. Du får också tips på andra sätt att samarbeta med skolan, exempelvis genom mentorskap, lokala programråd eller som fadderföretag.

Som medlem får du ta del av medlemsexklusivt innehåll

  • Vi ger dig ett effektivt stöd som chef. Tillsammans bygger vi din kunskap.
  • Ta del av branschanpassade kollektivavtal som underlättar vardagen.
Glömt lösenord?
Felaktiga inloggningsuppgifter
Du loggas in