Skola och näringsliv behöver varandra

Grafiska branschen har länge haft svårt att hitta arbetskraft med rätt kompetens. Dels beroende på att det saknas grafiska utbildningar, dels för att de utbildningar som finns inte alltid matchar företagens kompetensbehov.

Många som arbetar inom den grafiska industrin saknar relevant grafisk utbildning. Konsekvensen blir att företagen ofta själva måste genomföra och bekosta den utbildning som krävs för att få en produktiv medarbetare. Introduktionsutbildningar på arbetsplatser tar uppskattningsvis mellan 1 och 1,5 år, vilket motsvarar en lönekostnad på cirka 360.000–540.000 kronor. Kostnader som till stor del skulle försvinna om de nya medarbetarna hade fått en grafisk utbildning innan anställning.

Även om det finns andra rekryteringsvägar är det viktigt att ha utbildningar som säkerställer inflödet av grundkompetens. Det handlar både om att vitalisera företagen och att bredda rekryteringsbasen. Företag som inte fyller på med ny kompetens har svårt att hantera förändringar, exempelvis teknikskiften, och att utveckla sitt erbjudande. På längre sikt innebär brist på relevant utbildning ett hot mot konkurrenskraften.

Det finns mycket som företag kan göra både för att öka utbildningsutbudet och se till att befintliga utbildningar bättre motsvarar behoven. Samtidigt ligger det i skolans intresse att samarbeta med det lokala näringslivet, till exempel för att kunna erbjuda eleverna intressanta praktikplatser och säkerställa kvaliteten på utbildningen. För att utbildningssystemet ska kunna leverera rätt kompetens behövs en tydlig kravbild från arbetsmarknaden. Det nya valideringsverktyget Grafisk Grund beskriver vilka baskunskaper som krävs av en person med grafiskt arbete. Det kan med fördel användas av såväl företag som utbildningsanordnare.

Vidare är det viktigt att ha kunskap om utbildningssystemet, vilka utbildningsformer som finns att tillgå och hur du kan påverka dem. I den här boken ger vi många exempel, från gymnasium och yrkeshögskola till universitet och arbetsmarknadsutbildningar. Det är ofta effektivt att samarbeta med andra företag som har liknande kompetensbehov. Ju större efterfrågan, desto större möjlighet att påverka.

Så gör vi oss redo att återstarta Sverige

Se vårt webbinarium

Henrik Smedmark
Ansvarig kompetensförsörjning

Som medlem får du ta del av medlemsexklusivt innehåll

  • Vi ger dig ett effektivt stöd som chef. Tillsammans bygger vi din kunskap.
  • Ta del av branschanpassade kollektivavtal som underlättar vardagen.
Glömt lösenord?
Felaktiga inloggningsuppgifter
Du loggas in