DEBATT - UTLÄNDSK ARBETSKRAFT

Regeringens politik hotar den svenska partsmodellen

Införandet av minimilöner för utländsk arbetskraft från tredje land är ett olyckligt ingrepp i partsmodellen. Att politiken definierar lägsta löner för vissa grupper skadar konkurrenskraften, kompetensförsörjningen och den lönebildningsmodell som länge varit en stabiliserande faktor i Sverige.

11 januari 2024
Lena-Liisa Tengblad, Gröna arbetsgivare, Eva Glückman, Grafiska Företagen, Per Hidesten, Industriarbetsgivarna, David Johnsson, Trä- och möbelföretagen, Cecilia Nykvist, vd TEKO, Jonas Hagelqvist, IKEM och Björn Hellman, Livsmedelsföretagen.
Foto: Pressbilder

Tidöpartierna har ambitionen att genomföra ett av de största ingreppen i den svenska partsmodellen sedan Saltsjöbadsavtalet 1938. Vi är osäkra på om regeringen till fullo inser vidden av vilka konsekvenser som politiskt styrda minimilöner för utländsk arbetskraft kan komma att få. Som arbetsgivarorganisationer och parter på svensk arbetsmarknad är vi djupt oroade över hur den svenska partsmodellen kan komma att påverkas.

Det skriver Grafiska Företagens vd Eva Glückman i en debattartikel tillsammans med Lena-Liisa Tengblad, vd Gröna arbetsgivare, Per Hidesten, vd Industriarbetsgivarna, David Johnsson, vd Trä- och möbelföretagen, Cecilia Nykvist, vd TEKO, Jonas Hagelqvist, vd IKEM, och Björn Hellman, vd Livsmedelsföretagen.

Läs debattartikeln (altinget.se)