Trender, utmaningar och möjligheter i den grafiska branschen

4 juni 2021

Vart är den grafiska branschen på väg? Hur går återhämtningen och vilka produktområden tror branschen kommer att växa? Vad kan vi förvänta oss av konjunkturen framöver?

Välkommen till ett webbinarium där Ravindra Parasnis, vd på Grafiska Företagen, presenterar resultatet av den nyligen genomförda marknadsundersökningen, som har besvarats av våra medlemmar inom både förpacknings- och civilgrafiska delbranscherna.

Mats Kinnvall, chefekonom på Teknikföretagen, ger oss en framtidsspaning om konjunkturläget i världsekonomin, Europa och Sverige. Vi får också en bild av hur återhämtningen går för industrin och vad vi kan förvänta oss framöver.

Webbinariet leds av Sophie Åhsberg, kommunikatör, Grafiska Företagen.

Kursledare