Så gör vi oss redo att återstarta Sverige

24 november 2020

Corona-pandemin innebär stora konsekvenser för den grafiska branschen med bland annat produktionsbortfall och uppsägningar. Branschen behöver nu kraftsamla och blicka framåt för att vara redo när krisen väl lägger sig.

Välkommen till ett samtal med välkända röster från hela landet som diskuterar utmaningar och möjligheter i en marknad under kraftig förändring. Vilka lärdomar kan vi hittills dra från olika verksamheter? Hur kan det nya samverkanslandskapet bli nyckeln till framgångsrik kompetensförsörjning? Hur ökar vi vår konkurrenskraft?

Medverkande

  • Ravindra Parasnis, VD Grafiska Företagen
  • Haraldur Gudjonsson, HR Service Centre Director, Tetra Pak
  • Elizabeth Trydell, personalansvarig Trydells Tryckeri
  • Per Branzén, verksamhetsansvarig Brobygrafiska
  • Olle Sterner, VD CA Andersson,
  • Linda Fransson, VD Gnosjö Automatsvarvning

Samtalet leds av Sophie Åhsberg från Grafiska Företagen som i samband med webbinariet lanserar den nya handboken "Ta kontroll över kompetensen - en vägledning till framtida rekryteringar".