Så fungerar ClimateCalc

Det blir allt viktigare för företag i alla branscher att hålla koll på vilken klimatpåverkan man har. Knappast någon har missat EU:s ambitiösa målsättning att unionen ska vara klimatneutral 2050. På den målsättningen följer tuffare lagstiftning, där en av delarna är höjda rapporteringskrav för näringslivet. Även om man själv inte omfattas av de höjda kraven har nästan alla kunder som gör det, vilket innebär att man måste kunna hjälpa kunden att redovisa trycksakernas del i leverantörskedjan.

Utöver det ökar medvetenheten om klimatfrågorna, vilket ställer högre krav på alla producenter. Intergraf har därför tagit fram ett verktyg som är anpassat till den grafiska branschen så man kan räkna ut sina koldioxidutsläpp enligt Scope 1, 2 och 3.

Grafiska Företagen är ansvariga för ClimateCalc i Sverige och erbjuder tjänsten som en medlemsförmån till kraftigt reducerat pris. På det här webbinariet ger Magnus Brolin en introduktion till ClimateCalc med möjlighet till frågor kring verktyget och certifieringen. Var med och lyssna på hur ni kan använda ClimateCalc i ert hållbarhetsarbete.

Nyfiken på ClimateCalc? Kontakta Magnus Brolin

Magnus Brolin
Mobilnummer: 0733-872 903
E-post: magnus.brolin@altamontmedia.se
Webb: www.altamontmedia.se

WEBINAR
14 februari 2024
Digitalt via Teams