23 nov.

Svenska Kartongförpackningsföreningens höstmöte

23 november, 08:00
Lund

Tema: Omvärlden

Moderator: Per Lundeen

10.00-10.20, Styrelsemöte.

10.20-10.35, Höstmöte, medlemsmöte.

10.35-10.50, Inledning, Niklas Bengtsson, Vice Ordförande SK

10.50-11.25, Update from ECMA, Mike Turner.

11.25-12.00, Aktuellt från Grafiska Företagen, Eva Glückman, VD Grafiska Företagen.

12.00-13.00, Lunch

13.00-13.45, Aktuellt från Packbridge, Marie M Lavsen.

13.50-14.30, AIs effekter på arbetsmarknaden och samhället i stort. Erik Engberg,  doktorand i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Örebro. Hans forskning fokuserar på artificiell intelligens och dess effekter på arbetsmarknaden.

14.30-15.00, Paus, kaffe

15.00-16.15, Vad händer i omvärlden, trender, inflation, den ekonomiska politiken, m.m. Pontus Herin, ekonomijournalist, Dagens Industri.  

16.15-16.30, Bensträckare

16.30-17.15, Vad händer i Bryssel och hur påverkas vi av Eus lagstiftning. Magnus Berg, Näringspolitisk chef, Skogsindustrierna.

17.15, Summering, Per Lundeen 

Från ca 18.00, Fördrink i Piratenfoajén

19.00, Middag