NYHET - KOMPETENSFÖRSÖRJNING

En miljon för att stärka kompetensförsörjningen i grafisk industri

Grafiska Företagen har beviljats drygt 1 miljon kronor av Myndigheten för yrkeshögskolan för att tillsammans med GS-facket utveckla validering inom screentryck och offset. En valideringsmodell för digitaltryckare är redan framtagen och testad men ännu inte lanserad.

13 februari 2023
Foto: Fredrik Persson

Det färdiga materialet kommer att kunna användas av medlemsföretagen för att kompetensutveckla medarbetare, men även av utbildare för att utforma mer träffsäkra utbildningar.

– Kompetensfrågan är en av de största utmaningarna för den grafiska branschen. Det här ekonomiska stödet ger oss möjlighet att arbeta vidare med utvecklingsplaner och kompetensbeskrivningar som är viktiga för en långsiktigt hållbar kompetensförsörjning, säger Grafiska Företagens vd Eva Glückman.

Att hitta utbildade tryckare är särskilt svårt för många medlemsföretag. Det gäller för alla trycktekniker oavsett var i landet företagen befinner sig. Projektet som nu beviljats ekonomiskt stöd kommer att pågå under två år och ska leda till uppdaterade kompetensbeskrivningar, en modell för validering av yrkeskompetens och yrkesspecifika utbildningsmoduler.

Delta i referensgruppen!

– Nu när vi säkrat finansieringen är det viktigt att vi får till en bra samverkan med medlemsföretagen för att kunna åstadkomma branschanpassade och långsiktigt hållbara utbildningar, säger Henrik Smedmark, Grafiska Företagens expert inom kompetensförsörjning.

För att säkerställa att utbildning och validering bygger på relevanta kompetenser för dagens tryckare, vill vi ha representanter från medlemsföretag med kompetens inom offsettryck och screentryck till våra referensgrupper.

Kan du tänka dig att ställa upp? Hör av dig till henrik.smedmark@grafiska.se!

Henrik Smedmark
Ansvarig kompetensförsörjning