NYHET - PRISER & UTMÄRKELSER

Läsfrämjande insatser får Grafiska Företagens pris

Berättarministeriet tilldelas Grafiska Företagens och Medieföretagens branschpris på 100 000 kronor för arbetet med att få barn och unga att erövra det skrivna ordet. Ytterligare tre pristagare belönas som på olika sätt bidragit till att främja den grafiska branschens utveckling.

8 november 2023
Bild på årets pristagare. Lisa Olausson (formgivningspris), Dilsa Demirbag-Sten, Berättarministeriet (branschpris), Anna Eriksson (examensarbete) och Roger Kristiansson (utbildningspris).
Årets pristagare. Lisa Olausson (formgivningspris), Dilsa Demirbag-Sten, Berättarministeriet (branschpris), Anna Eriksson (examensarbete) och Roger Kristiansson (utbildningspris). Foto: Johan Grauers

– I Berättarministeriets arbete är böcker och läsning centralt för att få unga människor att växa genom att utveckla sitt språk och sitt lärande. Det känns roligt att belöna en insats som så tydligt visar på den grafiska branschens betydelse i dagens samhälle, säger Eva Glückman, vd på Grafiska Företagen.

Det var oron för samhällsutvecklingen, skolan och för den liberala demokratin som fick författaren och journalisten Dilsa Demirbag-Sten att starta Berättarministeriet, en icke vinstdrivande, politiskt och religiöst obunden stiftelse som stöttar elever och lärare i skolor med låga studieresultat, bland annat genom lärarhandledning och skräddarsytt elevmaterial.

– Det finns en stark korrelation mellan läskunskaperna i ett land och graden av demokrati. Läsning är grunden till allt, det är en av mänsklighetens största landvinningar, som har drivit utvecklingen framåt och som är nödvändig för att medborgare ska kunna förhålla sig kritiska till både tidigare kunskaper och till omvärlden, säger grundaren och generalsekreteraren Dilsa Demirbag-Sten.

Berättarministeriet arbetar med läsfrämjande och språkutvecklande insatser i skolor där behörigheten till gymnasiet är lägre än riksgenomsnittet. Hittills har stiftelsen jobbat med över 6 000 lärare, och 70 000 barn har gått något av skolprogrammen.

Även om Dilsa Demirbag-Sten fortfarande ser många utmaningar för samhället och för skolan känner hon att stiftelsen gör skillnad, och hon får ständig återkoppling från lärare att programmen utvecklar elevernas språk.

Barn behöver böcker för att bli flytande läsare innan de börjar använda digitala verktyg.

– Jag är lite mindre oroad idag, och det är glädjande att regeringen har nåtts av forskningen och satt stopp för den mest galna digitaliseringen – barn behöver böcker för att bli flytande läsare innan de börjar använda digitala verktyg. Samtidigt värderar vi fortfarande inte läsning tillräckligt och barn har allt färre läsande vuxna i sin omgivning.

Dilsa kom till Sverige som sexåring. Att det format henne, liksom skolan och inte minst berättelsen, är tydligt:

– Min mormor kunde inte läsa och skriva, men hon berättade. Genom de berättelserna blev jag och min historia till, hon gav mig etik och moral och inte minst vuxentid. Flykten till Sverige har också format mig. Den har givit mig perspektiv på vad som är viktigt och inte och det är jag tacksam för.

– Det jag kan som är av värde fick jag sedan från bibliotekarier, lärare och från musiken. De lärde mig att vara kritisk och gav mig känslan att jag kan påverka. Jag kan inte tänka mig något mer lustfyllt och motiverande än att jobba med att stärka nästa generation så att de hittar vägen till ett meningsfullt lärande och på så vis kan forma sitt eget liv och bli autonoma demokratiska varelser.

Eva Glückman, vd Grafiska Företagen, och Dilsa Demirbag-Sten, grundare och generalsekreterare Berättarministeriet.

Juryns motivering:

Berättarministeriet grundades 2011 och var en pionjär för att öka ungas läsande och skrivande i områden där det svenska språket inte alltid finns naturligt i hemmen. Berättarministeriet har gjort stora insatser för det skrivna ordet bland annat genom att låta elever följa bokprocessen från idé till färdig bok. Framgången har inspirerat en rad liknande initiativ. Berättarministeriet är en självklar och värdig mottagare av Grafiska Yrkenas Främjandes branschpris 2023.

Övriga pristagare

Lisa Olausson, 2023 års formgivningspris, 50 000 kronor

Med få material formar hon en sinnrik och kärnfull grafisk design som välkomnar betraktaren till en lek med typografi, färg och komposition.

Vad är fördelarna med tryck, och har grafiskt tryck en plats i dagens digitala samhälle?

– För mig är den uppenbara tjusningen taktiliteten, möjligheten att variera känslan genom exempelvis pappersval. Jag uppskattar även materialitet i betydelsen rumslighet – det är fint att kunna omge sig med böcker, kataloger och affischer. I tryck kan man arbeta med skala, något som går förlorat i skärmversioner. Och till sist, kanske en generationsmarkör men jag tycker det är lättare att ta in och lära genom tryckta böcker, och ingen risk att klicka sig vilse och distraheras.

– Tryck och digitalt kompletterar varandra i olika användningsområden. Ju mer digitalt samhället blir desto större värde och uppskattning ges det som faktiskt trycks. 

Roger Kristiansson, 2023 års utbildningspris, 50 000 kronor

Lärare på Agnefrids gymnasium i Malmö som alltid engagerat sig och tagit ett mer än förväntat ansvar för studenterna och i förlängningen den grafiska branschens kompetensförsörjning.

Vad är det roligaste med ditt jobb, och hur skulle du ”sälja in” den grafiska branschen till någon som ska välja yrkesbana?

– Att få följa elever som inte har några grafiska kunskaper när de börjar till att de blir anställningsbara är väldigt roligt. Jag har jobbat i branschen i 25 år och varit lärare i ytterligare 15 år, så jag vet att det är en spännande bransch som hela tiden utvecklas. Det är omväxlande med olika moment, dagarna ser olika ut och därför tröttnar man inte. Och det kommer alltid behövas trycksaker, böcker och information.

Anna Eriksson, 2023 års examensarbete, 25 000 kronor

Annas examensarbete från Beckmans designhögskola är inspirerat av en lång, tryckt tradition: ordboken. Hon har samlat ord från sin mammas språk Karoninka, som saknar skriftspråk.

Berätta om ditt examensarbete och ditt förhållande till berättande och böcker!

– Genom att leka med ord och dess betydelse reflekterar jag över min erfarenhet av att ständigt ockupera utrymmet mellan två andra delar. Mellan mina föräldrar. Mellan Sverige och Gambia. Mellan syskon, språk och generationer. Jag undersöker hur detta har påverkat mitt perspektiv och förståelse av min identitet, och varför den aldrig känts helt självklar.

– Min kärlek för just berättande var nog det som från första början ens fick mig att söka till Beckmans. Det finns något så otroligt skört, befriande och vackert i att ta del av fler perspektiv än sina egna. Genom film, foton, musikvideor och böcker har jag nog alltid inspirerats och letat efter de där berättelserna som gör mig medveten, mer närvarande och mer mottaglig för hur livet är och kan vara för andra