NYHET - BRANSCH & NÄRINGSPOLITIK

Sverige behöver en bokreform

Entydiga forskningresultat visar att läsning av tryckta böcker ger bättre läsförståelse än läsning digitalt. En sammanställning av studier utförda av 90 forskare på 171 000 barn presenterades av professor Anne Mangen från universitet i Stavanger under en fullsatt riksdagslunch.

25 januari 2023
Eva Glückman, vd Grafiska Företagen, under riksdagsseminarium.
Foto: Johan Grauers

I en av studierna fick slumpmässigt utvalda elever göra nationella prov i läsförståelse i pappersform respektive digitalt. Oavsett kön och kunskapsnivå presterade de elever som gjorde provet i pappersform bättre än de som gjorde provet digitalt.

Bakgrunden till riksdagslunchen är att PISA-undersökningen 2018 visade att svenska niondeklassare läser i snitt minder än en halv sida om dagen. Anne Mangen pekade på en oroande utveckling där skillnaden läsförståelse mellan digitalt och papper ökat sedan början av 2000-talet. Den gängse uppfattningen är att unga personer som växer upp i en digital miljö skulle ha allt lättare att ta till sig digitala texter, men forskningen visar tydligt att det inte stämmer.

Grafiska Företagen var medarrangör till lunchen, och vd Eva Glückman inledde med att presentera siffror på att en majoritet föredrar tryckta böcker jämfört med läsplattor och ljudböcker. Hon konstaterade också att förutom att Grafiska Företagen har ett generellt intresse av att dagens unga – morgondagens medarbetare – kan ta till sig utbildning på bästa möjliga sätt, samtidigt som det är positivt för branschen att det trycks fler böcker.

Initiativtagare till seminariet var riksdagsman Peter Ollén (M) som arbetar för att öka svenska elevers tillgång till böcker under sin utbildning. Medverkade gjorde också lektor Håvard Grjotheim, som på 80-talet ansvarade för digitaliseringen av skolan i Norge, men nu efter 40 år ser att samma problem som Anne Mangen beskriver.

Eva Glückman
Verkställande direktör