NYHET - NÄRINGSPOLITIK & STATISTIK

Inköp av skolböcker ökar

Kommunernas inköp av läromedel ökade under 2022 jämfört med tidigare år. Det visar statistik från Läromedelsföretagen. Siffrorna bekräftar en positiv trend mot fler skolböcker, men skillnaderna i kommunernas inköp är fortfarande stora.

7 februari 2024
Bild på skolbok.
Foto: Jonas Jacobsson/Unsplash

– Det är inte bra att tillgången till läromedel varierar. Alla elever ska ha rätt till kvalitativa läromedel, oavsett var i landet de bor, säger Stefan Persson, ordförande för Läromedelsföretagen, i ett pressmeddelande.

Några av slutsatserna i Läromedelsföretagens rapport är de här:

  • Trenden är positiv, läromedelsinköpen ökar.
  • Stora skillnader mellan landets kommuner kvarstår dock från tidigare år och andelen kommuner som gör små inköp är fortsatt hög.
  • Sverige köper betydligt mindre läromedel än Norge och Finland.

Under 2023 avsatte regeringen 685 miljoner kronor till läromedel. Resultatet av den satsningen syns ännu inte i Läromedelsföretagens statistik, som avser 2022. 

De två kommande åren ska runt 500 miljoner kronor avsättas (totalt 1,8 miljarder kronor över tre år). Den 1 juli 2024 träder dessutom ändringar i skollagen i kraft som ska stärka elevers tillgång till läromedel.

Läromedelsföretagen konstaterar i sin rapport att kommunernas olika hantering tydligt visar att det inte räcker att tillföra pengar, och välkomnar garantier i skollagen avseende elevers tillgång till läromedel.

Den politiska medvetenheten om läromedlens betydelse för kunskapsutvecklingen i skolan har ökat.

– Elevers rätt till likvärdig tillgång till kvalitativa läromedel är en fråga som ökat i betydelse de senaste åren. Den politiska medvetenheten om läromedlens betydelse för kunskapsutvecklingen i skolan har ökat, säger Stefan Persson i pressmeddelandet.

Få svenska tryckerier

Grafiska Företagen har varit i kontakt med några av de största läromedelsförlagen för att höra i vilken utsträckning de använder sig av svenska tryckerier för läroböcker.

Gleerups använder sig enbart av tryckerier i Europa, och samarbetar med några svenska tryckerier.

– Vi undersöker ständigt möjligheten att trycka mer i Sverige och benchmarkar hela tiden mot den svenska marknaden, och förhoppningen är att på sikt öka i Sverige. Annars är en möjlig trend att tryckerierna i Baltikum ökar, säger Erik Rönningberg, produktionsansvarig på Gleerups.

Även Natur & Kultur trycker enbart i Europa, varav en mindre volym i Sverige.

– Det är ett ständigt pågående arbete att tillsammans med svenska tryckerier försöka hitta produktioner som man kan flytta ”hem” igen, det är önskvärt för oss i en snabbfotad bransch. En utmaning är att det inte finns tillräckligt med kapacitet för trådbindning i Sverige, som i dag är den största volymen inom läromedel, säger Cecilia Lilja, produktionschef på Natur & Kultur.

Liber trycker sitt marknadsmaterial i Sverige, medan böckerna trycks såväl i som utanför Europa, men har som målsättning att enbart trycka i Europa i framtiden.