Kalender

Utveckling av grupp och ledare (UGL)

Stockholm, ej innerstaden

En av landets största och mest effektiva ledarskapsutbildningar.

Svenska Kartongförpackningsföreningens höstmöte

Häckeberga Slott, Genarp

Personalchefsträff/HR-nätverk

Clarion Arlanda Airport, Arlanda

Chefs- och ledarskapsutbildning

Vällingby, Hesselby Slott, Maltesholmsvägen 1

En kurs för dig som är ganska ny i ledar-/chefsrollen eller har liten erfarenhet av att utveckla en grupp.

Utbildning i arbetsmiljö, arbetsrätt och kollektivavtal

Sundsvall, Elite Hotel Knaust, Storgatan 13

Kursen innehåller en genomgång av arbetsmiljöfrågor kopplade till arbetsgivarens ansvar, arbetsrättsliga lagregler samt kollektivavtal.

Förhandlingsteknik

Stockholm, Näringslivets Hus, Storgatan 19

Kursen syftar till att förbättra deltagarnas förhandlingsbeteende och förhandlingsteknik.

Utbildning i arbetsmiljö, arbetsrätt och kollektivavtal

Helsingborg, Elite Hotel Marina Plaza, Kungstorget 6

Kursen innehåller en genomgång av arbetsmiljöfrågor kopplade till arbetsgivarens ansvar, arbetsrättsliga lagregler samt kollektivavtal.

Utbildning i arbetsmiljö, arbetsrätt och kollektivavtal

Stockholm, Kapitel 8, Klarabergsviadukten 90

Kursen innehåller en genomgång av arbetsmiljöfrågor kopplade till arbetsgivarens ansvar, arbetsrättsliga lagregler samt kollektivavtal.

Förhandlingsteknik

Stockholm, Näringslivets Hus, Storgatan 19

Kursen syftar till att förbättra deltagarnas förhandlingsbeteende och förhandlingsteknik.

Utbildning i arbetsmiljö, arbetsrätt och kollektivavtal

Göteborg, Radisson Blu Scandinavia Hotel, Södra Hamngatan 59

Kursen innehåller en genomgång av arbetsmiljöfrågor kopplade till arbetsgivarens ansvar, arbetsrättsliga lagregler samt kollektivavtal.