Kalender

Utveckling av grupp och ledare (UGL)

Stockholm, Skevik

En av landets största och mest effektiva ledarskapsutbildningar.

Utveckling av grupp och ledare (UGL)

Arild, Rusthållargården

En av landets största och mest effektiva ledarskapsutbildningar.

Avtalskonferens

Falun, Svenskt Näringsliv, Ölandsgatan 6

För att informera om förutsättningarna inför de kommande avtalsförhandlingarna och samtidigt få lyssna till företagens synpunkter bjuder vi in...

Ledarskap i förändring - Är du redo?

Arlanda/Hjortviken Konferens i Göteborg

Vi erbjuder en ledarskapsutbildning för dig som arbetat som mellanchef och ledare sedan en tid. Syftet med utbildningen är att ge dig verktygen...

Utveckling av grupp och ledare (UGL)

Stockholm, Skevik

En av landets största och mest effektiva ledarskapsutbildningar.

Avtalskonferens

Jönköping, Svenskt Näringsliv, Skolgatan 4

För att informera om förutsättningarna inför de kommande avtalsförhandlingarna och samtidigt få lyssna till företagens synpunkter bjuder vi in...

Välkommen till lunchföreläsning! Allt du skulle vilja veta om förtroendemannalagen men aldrig vågat fråga

Växjö, Svenskt Näringsliv, Södra Järnvägsgatan 4 A

Avtalskonferens

Göteborg, Svenskt Näringsliv, Södra Hamngatan 53

För att informera om förutsättningarna inför de kommande avtalsförhandlingarna och samtidigt få lyssna till företagens synpunkter bjuder vi in...

Avtalskonferens

Linköping, Svenskt Näringsliv, Ågatan 9

För att informera om förutsättningarna inför de kommande avtalsförhandlingarna och samtidigt få lyssna till företagens synpunkter bjuder vi in...

Utbildning i arbetsmiljö, arbetsrätt och kollektivavtal

Stockholm, Kapitel 8, Klarabergsviadukten 90

Kursen innehåller en genomgång av arbetsmiljöfrågor kopplade till arbetsgivarens ansvar, arbetsrättsliga lagregler samt kollektivavtal.

1 2 3 4 Nästa