Kalender

Nordiska bokband utställning

Bromansalen Universitetsbiblioteket i Lund, Helgonabacken 1

2019 är året då vandringsutställningen Nordiska Bokband kommer till Sverige.

Stämpelfabrikanternas Vintermöte

Frankfurt

Chefs- och ledarskapsutbildning

Vällingby, Hesselby Slott, Maltesholmsvägen 1

En kurs för dig som är ganska ny i ledar-/chefsrollen eller har liten erfarenhet av att utveckla en grupp.

Utbildning i arbetsmiljö, arbetsrätt och kollektivavtal

Sundsvall, Elite Hotel Knaust, Storgatan 13

Kursen innehåller en genomgång av arbetsmiljöfrågor kopplade till arbetsgivarens ansvar, arbetsrättsliga lagregler samt kollektivavtal.

Lönekartläggning

Stockholm, Näringslivets Hus, Storgatan 19

Vilka krav ställer diskrimineringslagen och hur kan lönekartläggningen genomföras så enkelt som möjligt?

Förhandlingsteknik

Stockholm, Näringslivets Hus, Storgatan 19

Kursen syftar till att förbättra deltagarnas förhandlingsbeteende och förhandlingsteknik.

FESPA Swedens vårmöte

Borås

Print Next 2019

Radisson Blu Royal Park Hotel, Frösundaviks Alle 15, Solna

Grafkom och Grafiska Företagen arrangerar tillsammans nordens viktigaste nätverksträff för den grafiska branschen.

Etikettgruppens vårmöte

Särö

Utbildning i arbetsmiljö, arbetsrätt och kollektivavtal

Helsingborg, Elite Hotel Marina Plaza, Kungstorget 6

Kursen innehåller en genomgång av arbetsmiljöfrågor kopplade till arbetsgivarens ansvar, arbetsrättsliga lagregler samt kollektivavtal.

1 2 Nästa