Arbetsförmedlingen digitaliseras och fokuserar på utrikes födda

Foto: Roland Wirstedt

Förenklat kan man säga att dagens Arbetsförmedling arbetar längs två vägar. Den ena vägen är digital, den andra handlar huvudsakligen om att få utrikes födda, långtidsarbetslösa och funktionshindrade i arbete med hjälp av olika former av anställningsstöd.

På nationell nivå har Arbetsförmedlingen digitaliserats. I dag är det tänkt att både arbetsgivare och arbetstagare startar sitt sökande på Arbetsförmedlingens hemsida.

– Där har vi väldigt många tjänster för arbetsgivarna. Bland annat har vi något som heter rekryteringsguiden, som är ett stöd för att hitta bästa möjliga väg i sitt rekryteringsarbete, säger Natalie Makdessi Sonar, som är företagsrådgivare på Arbetsförmedlingen i Malmö.

På hemsidan kan arbetsgivaren få hjälp med hur man söker i kandidatbanken, utformar en effektiv annons eller hur man kan anordna en rekryteringsträff. Tycker man att det är svårt och krångligt kan man även i dag få hjälp av en företagsrådgivare som lotsar runt den sökande bland tjänsterna. Men den där personliga kontakten som fanns tidigare finns inte i samma utsträckning i dag.
Om den digitaliserade arbetsförmedlingen är nationell, så är arbetet med att få utrikes födda i arbete mer regional och lokal.
Och det är med det sistnämnda som både Natalie Makdessi Sonar och hennes kollega Rose-Marie Gudmundsson, arbetsförmedlare, jobbar med.

– Vi samordnar och utvecklar lokala jobbspår tillsammans med Malmö stad. Och i alla våra uppdrag fokuserar vi på utrikes födda, förklarar Rose-Marie Gudmundsson.
I arbetsgruppen, med namnet "Lokala Jobbspår", sitter förutom Rose-Marie och Natalie representanter från Malmö stad, SFI (Svenska för invandrare) och vuxenutbildningen.

För att man ska få till ett lokalt jobbspår är det några saker som måste vara på plats. Det måste finnas företag som är intresserade av att erbjuda praktikplatser, att det finns lämplig utbildning, att samverkan med kommunen är etablerad och att utbildningen vänder sig till utrikes födda.

Hittills har Rose-Marie Gudmundsson och Natalie Makdessi Sonar skapat sådana jobbspår för köksbiträden, tågreparatörer och grafiska operatörer. Det sistnämnda skrev vi om i förra numret av Print & Packaging.

– När det gällde den grafiska branschen fanns det en färdig kommunal utbildning här i Malmö, som stod och blödde på grund av för få elever. Därför gick det snabbt att starta det grafiska jobbspåret, säger Rose-Marie Gudmundsson.

Just nu gallras kandidater ut till utbildningen som grafisk operatör. Totalt finns det 20 platser. Kursen startar efter jul.
Eftersom väldigt få av de nyanlända har någon professionell erfarenhet av grafisk verksamhet så har det inte varit aktuellt med att använda branschens eget valideringsverktyg "Grafisk grund".
Den finns inte heller med i Arbetsförmedlingens upphandling av valideringsverktyg. Förklaringen är helt enkelt att branschen har varit för liten för att komma med i Arbetsförmedlingens behovsanalyser.

– Det verktyg som vi använder heter yrkeskompetensbedömning. Det är en sorts
validering light som vi kör tillsammans med företagen för att bedöma om en person är anställningsbar, förklarar Rose-Marie Gudmundsson.

Det som företagen lyfter fram i samband med rekryteringssamtalen är de sökandes personlighet. Att de inte har grafiskt yrkeskunnande eller kan svenska är inte det allra viktigaste.

– Viljan att lära sig, en positiv energi och allmänt tekniskt kunnande betyder mycket, säger Natalie Makdessi Sonar.

Rose-Marie Gudmundsson påpekar att den här målgruppen är kopplad till olika former av anställningsstöd.

– På vår hemsida finns alla stöden presenterade. Och vi hjälper självklart till, det ingår i vårt uppdrag att kunna erbjuda det.

Vad som kommer att ske i detalj med Arbetsförmedlingen är det i dagsläget ingen som vet. Det man vet i stora drag är att arbetet med matchning och rekryteringsarbete ska läggas ut på privata aktörer.
Arbetsförmedlingens egen analys av framtiden, som presenterades i början av november, understryker vikten av en fortsatt digitalisering. Rapporten menar att det finns en stor grupp som klarar sitt arbetssökande på egen hand med digitalt stöd. De resurser som då frigörs kan satsas på dem som behöver insatserna mest.

– Arbetsförmedlingens och vår roll blir antagligen mer att koordinera, kontrollera och följa upp, säger Rose-Marie Gudmundsson och Natalie Makdessi Sonar nickar instämmande.