Grafiskt jobbspår i Malmö

Foto: Håkan Söderlind

Den 7 januari startar en ny grafisk utbildning i Malmö. Den har kommit till som ett samarbete mellan Malmö stad, arbetsförmedlingen och ett tiotal grafiska företag i regionen.

Men det mesta är sig likt när vi kommer upp på andra våningen på Universitetsholmens gymnasium i Västra hamnen. Det är samma lokaler som när den grafiska vuxenutbildningen – "yrkesvux" – var i gång och vid det långa bordet sitter läraren Roger Kristiansson, som även var lärare för den tidigare utbildningen.

Yrkesvux lades ner därför att Malmö stad tyckte att det var för få som sökte sig till utbildningen och att den därför blev alltför kostsam. Men att vara helt utan en grafisk utbildning i södra Sverige gillade inte branschen som tog kontakt med Malmö stad och tryckte på för få till stånd en ny utbildning. Och det hjälpte. Det var Jonas Svensson, som är utbildningschef för vuxenutbildningen i Malmö, som såg möjligheten att öppna upp ett så kallat jobbspår tillsammans med arbetsförmedlingen och  kommunens arbetsmarknadsavdelning.

De grafiska företagens engagemang och den stora gruppen utrikesfödda i staden blev en perfekt  matchning för att skapa ett lokalt jobbspår, som sker inom ramen för Dua, "Delegationen för unga och nyanlända till arbete". Dua har sedan december 2014 regeringens uppdrag att främja samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Sveriges kommuner för att få fler unga och nyanlända i arbete.

Kostnaderna står kommunen och arbetsförmedlingen för. Företagens insats är att se till att det finns en praktikantplats och avsätter tid för handledning. Det är första gången som ett lokalt jobbspår sker i den grafiska branschen, men det har drivits i andra branscher med framgång.

– Här i Malmö har det fungerat väldigt bra. Uppåt 75 procent har fått arbete efter genomgången kurs, säger Jan-Erik Persson, som arbetar för Malmö stad som samordnare för arbetsgivarkontakter.
Enligt Dua:s hemsida, som redovisar siffror för hela landet, så har 60 procent av kursdeltagarna i de kurser som varit kopplade till en bransch och ett specifikt företag fått jobb och 13 procent har gått vidare till andra studier, 16 procent har återfallit i arbetslöshet. Totalt är det drygt 6 000 som deltar, eller har deltagit, i olika jobbspår.

Under våren och sommaren har företagen varit med och specificerat kraven för att en kursdeltagare ska bli anställningsbar. Under hösten sköter arbetsförmedlingen och Malmö stad rekryteringsarbetet där runt hundra personer ska plockas ut. För att komma i fråga måste man vara inskriven hos antingen den lokala arbetsförmedlingen eller kommunens arbetsmarknadsavdelning och vara född utomlands.

Företagen får sedan möjlighet att intervjua de tänkbara kursdeltagarna och gallra ut de 20 som ska få gå kursen till att bli grafisk operatör.

– Det är till syvende och sist företagen som bestämmer, säger Jan-Erik Persson.

Ett särskilt uttryckt krav för att bli utvald är man har ett godkänt betyg i SFI D. Själva utbildningen kan beskrivas som en lärlingsutbildning där den huvudsakliga utbildningstiden är förlagd till företagen. Tre eller fyra dagar är man på företaget beroende på vilka förkunskaper man har.

Roger Kristiansson får vid sin sida ha en arbetsmarknadscoach som ska hjälpa eleverna med olika vardagsproblem.

– Ofta är kursdeltagarna i en ålder då det händer väldigt mycket i deras liv. Då får man vara så mycket mer än bara lärare. Coachen ska hjälpa mig så att jag kan fokusera på mitt
jobb.