”Språket är för oss inte ett avgörande hinder”

Foto: Frontpac

På FrontPac i Burlöv får de medarbetare som inte talar svenska en chans att lära sig språket på arbetet. "Språket är inget avgörande hinder, i första hand söker vi rätt personlighet och kompetens", säger vd Martin Enocson.

Skandinaviens ledande förpackningsproducent FrontPac har sitt säte i Burlöv med 150 anställda från 18 olika nationaliteter. Företaget värderar rätt person och behörighet snarare än de språk de talar. Hur de kommunicerar med medarbetarna måste nödvändigtvis inte enbart ske via det svenska språket menar Enocson.

– Språket är för oss inte ett avgörande hinder, i första hand söker vi rätt personlighet och kompetens.

Råkar det vara så att de inte talar svenska så får de lära sig arbetsprocesser via bilder i manualer. När de väl sen börjar jobba lär de sig ofta svenska i fikarummet eller på industrigolvet väldigt snabbt, säger Martin Enocson.

Företagets kunder rör sig mellan allt från Volvo till Lego och Carlsberg. Martin Enocson menar att om det är svårt att hitta rätt medarbetare och kompetens kan det vara värt att vidga vyerna och våga anställa även om svenskan inte är perfekt.

– Jag tror felet många företag gör är att de redan från början bestämmer att alla medarbetare måste kunna svenska, på så vis exkluderar de en stor del av de arbetssökande.

Det är väldigt synd när många kompetenta människor inte får en chans att arbeta bara för att de inte behärskar svenskan från dag ett, säger Martin Enocson.

Han menar vidare att det för FrontPacs räkning inte har medfört några komplikationer på arbetsplatsen. Han säger att det för honom även handlar om att ta ett samhällsansvar, och om de arbetsmöjligheter som de erbjuder kan hjälpa människor att integreras samtidigt som de lär sig språket, är det jättebra.

– För oss på Svenskt Näringsliv är integration en viktig fråga och vi ser väldigt hoppfullt på när våra medlemsföretag ger medarbetarna möjligheter att lära sig språket på jobbet. Att arbeta och lära sig svenska är viktigt för integrationen.

En ökad integration bidrar till en ökad tillväxt vilket ger bättre förutsättningar för en ökad välfärd, säger Ellen Dahl projektledare på Svenskt Näringsliv Skåne.