Stort värde i att vara nära skolan

Foto: Fredrik Persson

Rätt kunskaper och rätt färdigheter borgar för att trygga företagens framtid. Men vem borgar för att kunskaper och färdigheter blir rätt? Det gör bland andra företagen som engagerar sig i Teknikcollege. Ett engagemang som inte tar mycket tid, men kan ge företaget bra utvecklingsmöjligheter.

Teknikcollege startade 2004 med målet att ge näringslivets företag tillgång till de kompetenser de behöver i tillräcklig mängd, och att elever som utbildar sig ska få kompetenser som efterfrågas på arbetsmarknaden.
Teknikcollege erbjuder en samverkansplattform mellan utbildare, kommuner och företag. Utbildningar i Teknikcollege-konceptet styrs av de kompetensbehov näringslivet – i form av engagerade företag – ser för sig själva och för branschen. Totalt består Teknikcollege idag av cirka 150 utbildare och 3000 företag, fördelade på cirka 180 kommuner i 24 regioner.
Ett av de 3000 företagen är Marvaco, som är delaktiga i Broby Grafiska i Sunne. Representant för Marvaco är Ingemar Jonsson, som också är ordförande i Teknikcollege i Sunne.

– När jag började på Marvaco hade jag Leif Backman som chef, och han var väldigt engagerad i Teknikcollege och Broby Grafiska. Han och jag har liknande syn på vikten av att vara delaktig i skolans verksamhet, så när Leif gick i pension tog jag över stafettpinnen från honom, säger Ingemar Jonsson.
– Jag ser stort värde för branschens skull i att vara nära skolan som utbildar grafiker och tryckare.

Hans arbete med Teknikcollege tar visserligen en del tid, men det handlar inte om så många timmar egentligen, säger Ingemar Jonsson. Vinsterna med engagemanget är desto större.

– Dels får du möjlighet att påverka utbildningen och dess innehåll, dels ger det möjligheter inför framtida rekryteringar, säger han.
Idag har Marvaco fyra–fem före detta Broby Grafiska-elever bland sina medarbetare – hade behovet funnits hade det kunnat vara fler. Gemensamt för dessa anställda är att de alla har gjort praktik på Marvaco under sin studietid. Praktiktiden blir ett tillfälle att lära känna eleverna bättre, vilket innebär en trygghet om det blir dags för rekrytering – företaget har helt enkelt en bättre bild av vem de faktiskt anställer.
Praktikplatser är en av de frågor som engagerar styrgruppen för Teknikcollege i Sunne.

– Praktiken och att få ut eleverna på rätt arbetsplatser tillhör de svåraste delarna för skolan själva. Där kan vi bidra, både genom att försöka få fler företag att ta emot praktikanter och genom att matcha rätt elev med rätt företag, säger Ingemar Jonsson.
– Det ökar utbytet både för eleven själv och för företaget som tar emot praktikanten.

Hos Teknikcollege i Sunne finns ytterligare en fråga vid sidan om praktikplatser som har stort fokus just nu.

– Skolans industrilinje ska flytta till nya lokaler. Kommunen har köpt in en ny lokal som nu ska inredas och förberedas för undervisningen. Då har vi inom Teknikcollege tillsatt en grupp som arbetar med att hitta sponsorer till skolan, säger Ingemar Jonsson.
Idén med sponsorer kommer från Teknikcollege i Arvika där de sedan länge jobbat med Volvo som sponsor. Tanken är att sponsorn bidrar med en summa utifrån sin storlek – större företag betalar mer, mindre företag mindre.

– Men det måste inte vara rena pengar, även annan typ av sponsring är välkommen. Bland annat söker gruppen efter maskiner och utrustning som står oanvänt hos företag och som skolan kan ärva, låna eller köpa för en mindre kostnad.

– Gruppen som jobbar med detta gör ett jättejobb – de är en tillgång.
Och företag som sponsrar kan vara ganska säkra på att få igen pengarna, om de senare anställer tidigare elever från skolan.
– Om vi får sponsorer till Industrilinjen kan det innebära att eleverna som kommer ut redan har licenser för till exempel Heta arbeten, Traversarbete eller truckkort. Det innebär att vi slipper skicka dem på dessa utbildningar själva, säger Ingemar Jonsson.

I Sunneregionen är de flesta relevanta företag engagerade i Broby Grafiska i någon mån, berättar Ingemar Jonsson. Företag som vill engagera sig gör det enklast genom att kontakta en utbildningsanordnare direkt, eller en kommun som jobbar med Teknikcollege.