Gesällprov - bokbinderi

Information och provbeskrivning för Gesällprov

Lärling/aspirant välkomnas att efter 4500 dokumenterade timmar (c:a tre år), utbildnings-/yrkeserfarenhet i yrket, eller motsvarande av branschen validerade kunskaper att göra Gesällprov.

Följande skickas in till Bokbindarmästareföreningen (BMF), Storgatan 19, Box 55 525, 102 04 Stockholm. Kontaktperson är Kaj Flick.

  • Ansökningsblankett
  • Intyg som styrker de tre åren
  • Kort beskrivning av bokbanden
  • Gesällprovet

Ansökningsblanketten hittar du på Bokbindarmästareföreningens hemsida.

Provbeskrivning för Gesällprov i bokbinderi

Helt skinnband och halvt skinnband (med hörn i skinn):

Båda banden ska ha djup fals. Ett av banden ska ha äkta upphöjda bind. Detta band kan ha fast eller lös rygg. Ett av banden ska ha övre guldsnitt. (Obs, ej guldfolie). Guldet läggs på skuret snitt. Följande moment ska finnas på något av de två banden: skinnfalsar och handstickade kapitälband. Båda banden ska ha handförgyllda titlar.

Låda med chanér

(låda med hals): till helskinnbandet.

Klotband

(helt eller halvt): hand- eller pressförgylld titel

Pappersband:

med eller utan skinnskoning, hand- eller pressförgylld titel

Övriga upplysningar

Böckernas skyddsomslag, i de fall sådana finns, ska medbindas genom att hängas ut på fals, kring första och sista lägget.
För att uppnå poäng för medalj (4,5) krävs att aspiranten gjort förgyllningen av titlarna själv.

Start: 

Aspiranten startar arbetet med gesällprovet genom att anmäla sitt och handledarens namn till BMF-kansliet: bmf@grafiska.se.

Därmed finns startdatum för provtiden. Gesällprovet bör avläggas under en sexmånaders period.

Handledaren

är en yrkeskunnig bokbindare som ansvarar för aspiranten genom hela provet. Aspiranten väljer själv handledare. Ersättning till denne/denna kan bli aktuell och görs upp mellan de båda. Arbetsmomenten handhäftning, lädergörning och guldsnitt utförs under överinseende av två kontrollanter. Dessa behöver inte vara bokbindare.

Bandbeskrivning

lämnas tillsammans med provet. I den framgår vem som förgyllt titlarna, vilka material som använts och eventuell övrig information. För detta finns ingen speciell blankett. Bifoga utskrift på A4-papper.

Poäng:

För godkänt prov krävs 3 poäng. Maximalt kan 5 poäng ges. För liten belöningsmedalj krävs 4,5 poäng. För stor belöningsmedalj 5 poäng. För att nå 4,5 poäng krävs att aspiranten gjort förgyllningarna av titlarna själv, för hand eller i press. Alla 5 objekt måste godkännas för godkänt gesällprov.

Granskningen:

Besked om resultat efter granskning, och poäng, kan förväntas inom 2 månader från det att gesällprovet lämnats in. Aspiranten erbjuds ett möte med granskningsnämndens kontaktperson för genomgång av bedömning och poängsättning.

Kostnader:

I samband med att provet lämnas in betalas en avgift på 2 500 kronor till BMF. Aspirantens namn samt ordet "Gesällprov" anges vid inbetalningen. Kontonummer 1344-1559258 , Danske Bank. (ersättning till handledaren kan bli aktuell. Detta görs upp mellan handledare och aspirant).

Stipendium:

Aspiranten kan vid godkännande av gesällprovet ansöka om ersättning för direkta kostnader i samband med att provet genomförts, hos Stiftelsen för de Grafiska Yrkenas Främjande, som mest 10 000 kronor. Ansökan skickas till BMF-kansliet och styrks med kvitton på utgifter.

Avgift

för utfärdande av Gesällbrev betalas till Sveriges Hantverksråd efter det att granskningen är färdig och provet är godkänt. Se Sveriges Hantverksråd/Gesäll- & Mästarbrev, www.hantverksrad.se.

Lycka till!

Vi hoppas att provet ska inspirera till spännande val av material och komposition av banden. Gesällbrevet är både ett bevis på skicklighet i yrket och en viktig del i branschens utveckling.

Bokbindarmästareföreningen, BMF
Joel Eriksson

Som medlem får du ta del av medlemsexklusivt innehåll

  • Vi ger dig ett effektivt stöd som chef. Tillsammans bygger vi din kunskap.
  • Ta del av branschanpassade kollektivavtal som underlättar vardagen.
Saknar du ett webbkonto? Registrera här
Glömt lösenord?
Felaktiga inloggningsuppgifter
Du loggas in
Logga in
Registrera webbkonto
Endast för befintliga medlemmar. Bli medlem
Angivet organisationsnummer / medlemsnummer kunde inte hittas i medlemsregistret.
Logga in
Registrera webbkonto
Kontot kunde inte skapas. Kontakta supporten. Ett konto med denna E-post finns redan registrerad. Tips: använd glömt lösenords-funktionen.
Ditt webbkonto har registrerats

Ett webbkonto har nu skapats och ett aktiveringsmail har skickats till angiven e-postadress.

Klicka på aktiveringslänken för att aktivera ditt konto.

Logga in
Glömt ditt lösenord?
Skriv in din e-postadress nedan så skickar vi ett nytt lösenord till din e-postadress som du sedan kan andra under mina sidor.
Lösenordet kunde inte återställas.
Logga in
Glömt lösenord?
En återställningslänk har skickats till angiven mailadress.