GRAFX

- för att attrahera framtidens arbetskraft

I syfte att öka kunskaperna och få fler unga intresserade av den grafiska industrin driver vi tillsammans med GS-facket projektet GrafX. Stora förändringar och anpassning till en digitaliserad värld har påverkat branschen och behovet av yrkeskunnig arbetskraft är stort.

Kampanjen syftar till att väcka intresse för branschen och yrket med målsättningen att få fler att söka sig till gymnasieutbildning, yrkesintroduktion, utbildning på yrkeshögskola samt högskola och universitet.

Under våren 2018 har GrafX fått en ansiktslyft och finns också på Instagram.