Grafisk gymnasieutbildning

Den svenska gymnasieskolan är treårig och är uppdelad i program som antingen är yrkesprogram eller högskoleförberedande program. Elever på yrkesprogram har rätt att läsa in grundläggande högskolebehörighet parallellt med yrkesstudierna. Det går även att komplettera högskolebehörighet på komvux.

Grafisk gymnasieutbildning

Den svenska gymnasieskolan är treårig och är uppdelad i program som antingen är yrkesprogram eller högskoleförberedande program. Elever på yrkesprogram har rätt att läsa in grundläggande högskolebehörighet parallellt med yrkesstudierna. Det går även att komplettera högskolebehörighet på komvux.

För grafisk industri är både yrkesprogram och högskoleförberedande program av intresse. Framför allt det industritekniska programmet och el och energiprogrammet, framför allt inriktningen automation, förbereder väl för arbete i grafisk industri. Teknikprogrammet, särskilt med ett fjärde yrkesinriktat år, kan också vara en bra rekryteringsbas. Flera inriktningar på det estetiska programmet kan vara intressant. För administrativa tjänster finns ytterligare program som kan vara av intresse.

Yrkesprogrammen

Yrkesprogrammen och det fjärde året på teknikprogrammet skall ha programråd med representation från näringslivet. De skall också innehålla arbetsplatsförlagt lärande, APL. Genom att delta i programråd och erbjuda APL kan du som företag få inflytande över utbildningen. Som företagare kan du ställa krav på utbildningens kvalitet, inriktning med mera om du samverkar.

Teknikcollege

Teknikcollege ger företagen ytterligare inflytande och säkerställer att eleverna får en utbildning som motsvarar företagens förväntningar. Teknikcollege skapades av arbetsgivare och fack för att stärka teknisk utbildning generellt med en tonvikt på gymnasiala utbildningar. Med inspiration från de utbildningar som lyckades bäst utarbetades tio kriterier som omfattar både hur utbildningen skall bedrivas och hur utbildningen skall organiseras. En kärnpunkt är att företagens behov skall styra.

Henrik Smedmark
Ansvarig kompetensförsörjning

Som medlem får du ta del av medlemsexklusivt innehåll

  • Vi ger dig ett effektivt stöd som chef. Tillsammans bygger vi din kunskap.
  • Ta de lav branschanpassade kollektivavtal som underlättar vardagen
Glömt lösenord?
Felaktiga inloggningsuppgifter
Du loggas in