Stora möjligheter att påverka yrkeshögskoleutbildningar

Alla yrkeshögskoleutbildningar tas fram i samarbete med arbetslivet för att matcha företagens kompetensbehov. Även under utbildningen har företagen stort inflytande, inte minst genom representation i ledningsgruppen.

Brobygrafiska startade 1992 som en uppdragsutbildning inom förpackningstryck när Tetra Pak etablerade sig i Sunne. De nuvarande lokalerna stod färdiga 2002 och delas med Sunne gymnasieskola. Verksamheten har vuxit och omfattar idag företagsutbildningar, testbädd och yrkeshögskola med grafisk inriktning.

För närvarande driver Brobygrafiska tre yrkeshögskoleutbildningar:

 • Förpackningsdesigner
 • Grafisk formgivare/tekniker
 • Visuell grafisk kommunikatör

Varje utbildning har en ledningsgrupp där majoriteten utgörs av representanter från arbetslivet. Ledningsgruppen formar utbildningen så att den matchar företagens kompetensbehov. Den ansvarar även för antagning, utfärdande av examensbevis samt kvalitetsarbete.

– Kompetensförsörjningen är avgörande för företagen och den fixar sig inte automatiskt. Det krävs aktiv handling och för många företag är samverkan med en yrkeshögskola ett bra alternativ, säger Per Branzén, verksamhetsledare på Brobygrafiska.

Han ser följande trender och utmaningar kopplade till kompetensförsörjning inom den grafiska industrin:

 • Stort behov av ny arbetskraft till följd av många pensionsavgångar
 • Konkurrensen om framtidens medarbetare kommer öka mellan olika branscher
 • Svårt att få tag på personer med efterfrågad kompetens
 • Byråbranschen ställer om från produktion till mer fokus på analys- och strategiarbete
 • Digitaliseringen fortsätter
 • Goda arbetsförhållanden blir allt viktigare för att locka och behålla personal

En annan yrkeshögskoleutbildning med grafisk inriktning är IP Grafisk produktion & form hos Yrgo i Göteborg. Det är en tvåårig utbildning med 24 platser. Genomsnittsåldern bland de studerande är 27–28 år, många har redan varit ute i arbetslivet men vill byta bransch eller vidareutbilda sig. 9 av 10 får jobb efter utbildningen, exempelvis som grafisk formgivare, AD-assistent/Final Art, grafisk producent, originalare eller premediaproducent. 

Utbildningens ledningsgrupp består av representanter från arbetslivet, studerande, skolan och facket.

– Ledningsgruppen är högst delaktig i utbildningen, både vad gäller kort- och långsiktig planering. Förändringar och förnyelse sker löpande. Utbildningens innehåll diskuteras på varje möte, exempelvis har kursen projektledning och organisation fått större utrymme efter önskemål från ledningsgruppen, säger Linda Almström, utbildningsledare på Yrgo.
Vilka andra möjligheter finns det för företag som vill engagera sig i utbildningen?

– Det vanligaste är att man tar emot studerande på LIA (lärande i arbete), håller gästföreläsningar eller bjuder in till studiebesök. På så sätt kan företagen bygga relationer med de studerande, vilket underlättar rekryteringen av kompetent arbetskraft.

Yrkeshögskolan

93 procent av de som tog examen från en yrkeshögskoleutbildnings 2018 var i arbete 2019. 56 procent av de som hade arbete året efter examen var anställda hos en arbetsgivare där de genomfört LIA. Mer information hittar du hos Myndigheten för yrkeshögskolan, myh.se

Som medlem får du ta del av medlemsexklusivt innehåll

 • Vi ger dig ett effektivt stöd som chef. Tillsammans bygger vi din kunskap.
 • Ta de lav branschanpassade kollektivavtal som underlättar vardagen
Glömt lösenord?
Felaktiga inloggningsuppgifter
Du loggas in