Projektet Kompetenssäkrad Industri

Foto: RISE (SP) Möbler och teknik

Projektet Kompetenssäkrad industri erbjuder medlemsföretag med upp till 50 anställda möjligheten att stärka sin kompetensförsörjning. Vill du vara med?

Industrins parter har tillsammans startat projektet kompetenssäkrad industri. Projektet kommer att löpa över två år och har en budget på 75 miljoner kronor. Som företagsrepresentant/-ledare får du chansen att lära dig leda och organisera en kompetensdriven produktion. Samtidigt får du möjlighet att utveckla och införa en strukturerad process för systematiskt arbete med kompetensförsörjning. Målet är att säkra konkurrenskraften!

Projektet organiseras i regionala företagsnätverk för erfarenhetsutbyte och lärande. Företagen får stöd i det enskilda och praktiska arbetet att utforma och införa sin kompetensförsörjningsprocess i sitt befintliga kvalitetsledningssystem av en utbildad kompetenscoach.

Kvalitetsledning
Många industriföretag arbetar idag enligt ISO 9001:2015. Det är fullt möjligt att inom ramen för denna eller annan standard integrera en välutvecklad och dokumenterad process för strategisk kompetensförsörjning. På så sätt undviks extra belastning för ledningen – det finns ETT kvalitetsledningssystem som hanterar samtliga avgörande processer i företaget.

Validering
Resultatet från valideringen ger ett exakt och träffsäkert underlag för att planera för relevanta åtgärder genom kompetensutveckling, rekrytering eller, organisation av arbetet. Testcentret som genomför valideringen ska ha ett flexibelt utbildningserbjudande som möter de kompetensgap som valideringen visar. Deltagande företag har möjlighet att validera 6-8 medarbetare.

Intresserad?
Som medlem i Grafiska företagen kan ditt företag komma att bli kontaktat med en förfrågan om att delta i projektet. Om du redan nu vet med dig att du är intresserad eller om du har frågor om projektet är du varmt välkommen att kontakta projektets företagskoordinator Johan Nordberg: johan.nordberg@ifmetall.se