Lärlingsutbildning

Foto: Fredrik Persson

För många yrkesroller kan det vara svårt att hitta medarbetare med rätt kompetens. I de fallen kan det vara mest effektivt att själv stå för utbildningen. Det finns ett flertal alternativ för detta.

I många fall sker det helt oreglerat genom att den anställde får lön enligt avtal och lärandet utgör en del i arbetet. Denna lösning är dock dyr. Det finns också en risk att den anställde blir fast i enklare arbetsuppgifter.

Det finns ett antal alternativ för att underlätta lärlingsutbildningen och sänka kostnaderna. Genom gymnasial lärlingsutbildning eller lärlingsvux är lärlingen formellt elev i gymnasiet eller vuxenutbildningen. Således utgår ingen lön. Lärlingar i gymnasieskolan skall nå examensmålen för gymnasiet. Huvudman och företag tecknar ett utbildningskontrakt som reglerar vad den företagsförlagda utbildningen skall innehålla. Företagen bör ställa krav på vilka förkunskaper som behövs och vilka moment i utbildningen sker i skolan. Det är också viktigt att reglera hur eventuella problem skall hanteras.

Utbildningsplaner

Traditionell lärlingsutbildning där du anställer lärlingen finns reglerat i bilaga 1 i avtalen. Det skall finnas en utbildningsplan och ett lärlingskontrakt. Utbildningsplaner finns för bokbindarlärlingar och offsettlärlingar. Lärlingen skall efter avslutad utbildning lägst ha nått examensmålen för motsvarande gymnasieutbildning. Utbildningen kan pågå i två till tre år. Lönen regleras i bilaga 1.

Yrkesintroduktionsanställning

Yrkesintroduktionsanställning innebär att den anställde under ett år varvar vanligt arbete med lärande. Målet är att uppnå den kompetens som krävs för fortsatt arbete efter introduktionsåret. Lönen är 75 % av motsvarande lön för anställning utan yrkesintroduktion. Det krävs en lokal överenskommelse med GS-facket för varje anställning.

I december 2016 skrev Grafiska Företagen och GS-facket på nya avtal kring yrkesintroduktion. De nya avtalen öppnar upp för företagen att anställa personer som saknar relevant yrkeserfarenhet Åldersgränsen har därmed tagits bort.

Det krävs vidare en utbildningsplan, som dock inte behöver vara lika omfattande som för en traditionell lärlingsanställning. Ladda ner utbildningsplanerna och vår broschyr om yrkesintroduktionsanställning.