Yrkesutbildning för vuxna

Foto: Fredrik Persson

Gymnasieskolan kommer aldrig att ensamt täcka behovet av yrkesutbildning. Många människor vill byta bana och arbetslivets behov skiftar över tid. Dessutom vet vi att de flesta unga har dålig insikt i hur arbetsmarknaden ser ut när de gör sina gymnasieval.

Många yrken ställer krav på gymnasial yrkesutbildning. För de flesta andra yrken är en grundläggande yrkesutbildning önskvärt då medarbetarna blir bättre förberedda och kan få en större bredd i kunnandet. För företagen innebär utbildad arbetskraft lägre kostnader.

Landets kommuner kan erbjuda yrkesutbildning inom den kommunala vuxenutbildningen, så kallad yrkesvux. Liksom övrig vuxenutbildning har den med sämst ställning på arbetsmarknaden störst möjlighet att få yrkesvux. Det innebär att den med en gymnasieexamen inte har en automatisk rätt till utbildning. I många kommuner kan det gå ändå, men generellt är det lättare att komplettera en yrkesexamen för att komma in på högskolan än att som vuxen skaffa sig en yrkesutbildning.

Yrkesvux kan bedrivas som i huvudsak skolförlagd utbildning eller i huvudsak arbetsplatsförlagd, även kallad lärlingsvux. För grafisk industri är arbetsplatsförlagd utbildning vanligast. Det är viktigt att företagen tillsammans med huvudmannen för utbildningen kommer överens om villkor och ställda krav på vilka moment som bör ske i skolmiljö. Det är också viktigt att säkerställa vilket stöd du kan få.

Genom Teknikcollege får företagen större inflytande. Genom att samverka mellan företag från flera branscher blir det lättare att få gehör för krav och önskemål, vilket stärker de studerandes möjligheter att få en utbildning som motsvarar företagens behov.

Yrkesutbildning kan även ske inom ramen för arbetsmarknadsutbildning. Arbetsmarknadsutbildning är till för kortare omställningsutbildningar och för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. För närvarande finns ingen arbetsmarknadsutbildningar för grafisk industri. Vissa utbildningar för närliggande sektorer kan dock vara intressanta.