Ta chansen att validera gratis

Rekryteringsbehovet i den grafiska branschen är stort samtidigt som utbildningar läggs ner och många går i pension de närmaste åren. Valideringsverktyget Grafisk Grund kan lösa delar av problemet och stärka företagens kompetens. Nu efterlyses referensföretag som vill testa verktyget gratis.

Den grafiska branschen har länge varit dålig på att förklara vilken kompetens som behövs men nu har vi äntligen fått ett verktyg som hjälper oss.
Roger Kristiansson är till vardags lärare i grafisk produktion på Universitetsholmens gymnasium i Malmö. Han är också testledare för valideringsverktyget Grafisk Grund.

− Det har varit otroligt spännande att vara med och utveckla ett verktyg som hjälper både arbetsgivare och medarbetare. Den grafiska branschen är dålig på rekryteringar; ofta anställer man folk i bekantskapskretsen och lär upp dem. De blir säkert duktiga på sina arbetsuppgifter men saknar grundkompetens. Dessutom blir upplärningen lång och kostsam, berättar Roger Kristiansson.

Det rykande färska valideringsverktyget testar de baskunskaper en person i grafiskt arbete bör ha och är framtaget i samarbete med arbetsgivare, medarbetare och facket. Det finns tre huvudsakliga användningsområden för Grafisk Grund: rekryteringar, omställningar och kompetens i företaget.

− I slutet av en rekryteringsprocess kanske du har tre personer kvar och vill testa vem som är bäst lämpad för jobbet. Med Grafisk Grund får du svart på vitt vad varje person kan, dessutom kan du skräddarsy introduktionen, säger Roger Kristiansson.

Det andra området där stora vinster kan göras är kompetensen i företaget. Testet är frivilligt och går att göra anonymt om arbetsgivaren bara vill ha statistik på kunskapen i företaget.

− Arbetsgivaren behöver vara tydlig med vad syftet är. Valideringsverktyget kan varken användas för att höja sin lön eller sortera ut medarbetare. Många fel på testet ska medföra en utbildningsinsats, säger Roger Kristiansson bestämt.

− Ett tredje område där valideringsverktyget är en god hjälp är vid en omställning. Om företaget behöver säga upp eller omplacera medarbetare, är det viktigt att veta vad de kan och vilka kunskaper de behöver komplettera med. För facket blir det lättare att matcha personer med andra arbetstillfällen och stöttar därför det här verktyget. En person kanske inte behöver en ettårig utbildning, utan kan komplettera sina kunskaper med en kortare kurs. Det tjänar man mycket tid och pengar på, konstaterar Roger Kristiansson.

Valideringen går att utföra i stor skala eller liten, beroende på behoven i företaget. Verktyget bygger på en kompetensbeskrivning som har delats in i fem moduler:

● Grundläggande grafisk förståelse
● Grundläggande grafiska begrepp och symboler
● Produktionsförståelse och system
● Produktionsprocesser
● Underhåll och service

I testet får deltagarna svara på 15 frågor per modul, vilket innebär totalt 75 frågor. Du behöver inte ha alla rätt för att klara testet, det räcker att svara rätt på två tredjedelar per modul.

− Testet ser likadant ut som teoriprovet när du tar körkort. Varje fråga har fyra svarsalternativ varav endast ett är rätt. Svaren är formulerade så att testdeltagaren verkligen måste ha kunskap för att kunna välja det rätta alternativet. Vi har skapat extrafrågor som kan slumpas fram och vi slumpar även svarsalternativen. Med andra ord är det är ingen idé att snegla på bänkgrannen, skrattar Roger Kristiansson.

Efter ett par års utveckling i nära samarbete med arbetsgivare, arbetstagare och facket är Grafisk Grund äntligen klart. Nu efterlyser Roger Kristiansson och hans kollegor referensföretag som vill testa verktyget gratis. Han reser till företaget oavsett var det finns i Sverige och tar med datorer. Det enda som krävs av företaget är en trådlös uppkoppling och tid för att genomföra testet. En halvdag tar det med introduktion, test och uppföljning. Varje deltagare får en individuell genomgång av hur testet gick.

− Den som är intresserad av att testa Grafisk Grund kan höra av sig till mig. Vi diskuterar vad företaget vill uppnå och jag guidar sedan vidare. Vi kan ännu inte dela ut intyg eftersom ett testcenter krävs, vilket är en fråga Grafiska Yrkesnämnden jobbar på att lösa. Men arbetsgivare har å andra sidan den unika chansen att göra valideringen gratis. I framtiden kommer det att kosta pengar att genomföra den.

I framtiden är förhoppningen att riktade utbildningar ska erbjudas när valideringsverktyget upptäcker kompetensbrister inom företag.

Så kommer du igång

För att genomföra en validering vänder du dig till ett av de primära testcenter som finns. Det ena är Universitetsholmens gymnasium i Malmö, där kontaktpersonen är Roger Kristiansson roger.kristiansson@malmo.se, eller till viskastrandsgymnasiet och Allan stålbrant allan.stahlbrand@edu.boras.se.

Som medlem får du ta del av medlemsexklusivt innehåll

  • Vi ger dig ett effektivt stöd som chef. Tillsammans bygger vi din kunskap.
  • Ta de lav branschanpassade kollektivavtal som underlättar vardagen
Glömt lösenord?
Felaktiga inloggningsuppgifter
Du loggas in