Validering - så går det till

Foto: Håkan Söderlind

Branschvalideringen i Svensk industrivalidering är kvalitetssäkrad och går till så att man vänder sig till ett ackrediterat testcenter där en behörig testledare genomför valideringen.

Industriteknik BAS och övriga BAS-valideringar görs via ett webbaserat verktyg och tar i genomsnitt tre timmar.
Frågorna är konstruerade så att de testar förståelse, precis som moderna körkortstester. För en del branschspecifika valideringar krävs även en praktisk testdel vid maskin som tar ytterligare två timmar.

Systemet består av många frågor om samma saker. Detta är dels för att personer som testas samtidigt i ett rum ska kunna få olika frågor som testar samma kompetens, dels för att personer som testas flera gånger inte ska få samma fråga mer än en gång. De olika frågeområdena viktas gentemot varandra beroende på hur centralt kompetensområdet är för arbetet som ska utföras.

När testet är klart går testledaren igenom resultatet med individen och tar fram ett förslag på kompetensutvecklande åtgärder.