NYHET - AVTAL 2023 & AVTAL 2025

”Att stärka konkurrenskraften blir viktigare än någonsin”

Det är snart ett år sedan de gällande kollektivavtalen kom på plats, och därmed också ett år kvar innan de löper ut och nya ska förhandlas. Halvvägs in i avtalsperioden är det dags att utvärdera och blicka framåt. För Grafiska Företagens förhandlingschef Anna Freij står konkurrenskraft och förutsägbarhet alltid i fokus.

6 mars 2024
Foto: Juliana Fälldin

– Det nuvarande avtalet hamnade ju på en historiskt sett väldigt hög nivå och jag hade förstås en oro för om företagen skulle mäkta med den höga kostnadsökningen. Så här i efterhand kan jag ändå konstatera att avtalet var helt okej givet det extrema läge ekonomin befann sig i, säger Anna Freij.

Att avtalet innebar en högre lönehöjning första året (4,1 procent) och en något lägre höjning år två (3,3 procent) hade ett viktigt symboliskt värde, menar Anna Freij.

– Med viktningen i avtalsvärdet, där år två innebär en lägre höjning, ville vi parter ge budskapet att inflationen kommer att minska och att vi kommer att gå mot ett normalläge i ekonomin. Och det kan vi ju också se nu att vi gör, vilket är positivt.

Det blev inga förändringar i de allmänna villkoren i våra branschspecifika kollektivavtal. Däremot har Grafiska Företagen och GS-facket en arbetsgrupp som under avtalsperioden arbetar med frågor kopplade till hur avtalet kan moderniseras.

– Det är klart att vi utvärderar och analyserar varför vi inte kunde enas om några förändringar, men sett från vårt perspektiv handlade det mycket om att den fackliga sidan hade stort fokus på kostnaden och avtalets längd.

Anna Freij har förståelse för att den fackliga sidan var hårt pressad i den ekonomiska situation som rådde, med den högsta inflationen på väldigt länge.

– Det var uppenbart att facken hade ett högt tryck på sig från sina medlemmar. Med våra ingångsvärden kontra deras krav stod vi väldigt långt ifrån varandra, men jag upplever att vi hade ett bra samtalsklimat och konstruktiva diskussioner.

– Givet de svåra förutsättningarna som rådde när vi gick in och skulle förhandla märket så tog vi parter ansvar och vi träffade ett avtal i tid, det visar på styrka. Det tar jag med mig.

Vad tror du om förutsättningarna inför nästa avtalsrörelse?

– Det är så klart svårt att uttala sig om nu. Vi hoppas ju att inflationen ska gå ner och det går åt rätt håll, men vi måste följa det ekonomiska läget, hur Riksbanken agerar och vad som händer i omvärlden. Vår utgångspunkt är dock alltid densamma: Hur vi kan vi förbättra konkurrenskraften?

 Vår utgångspunkt är dock alltid densamma: Hur vi kan vi förbättra konkurrenskraften?

– Den grafiska branschen verkar till största delen på den svenska marknaden och har därför inte kunna hämta in några fördelar av den låga kronkursen, snarare tvärtom när priser på insatsvaror ökat. Dialogen med våra medlemsföretag om förutsättningarna inför kommande avtalsrörelse blir därför viktiga.

– Det viktigaste är att vi parter fortsatt tar ansvar för att vi har en stabil lönebildning och att vi träffar avtal som bidrar till ökad tillväxt och förbättrad produktivitet hos våra företag och bra villkor också för de anställda.

Även avtalslängd är tidigt att tala om och beroende av hur situationen ser ut, menar Anna.

– Typiskt sett så är det ju bra med längre avtal, det ger förutsägbarhet för våra medlemsföretag. Men i slutändan är det alltid en förhandling om ett slutpaket, där avtalslängd bara är en av många parametrar.

Under hela avtalsperioden arbetar Grafiska Företagen vidare med våra viktiga frågor, där de gemensamma arbetsgrupperna med facket är en del. Inför nästa avtalsrörelse pågår internt arbete under våren, för att sedan övergå i ett mer intensivt arbete i höst, berättar Anna Freij.

– Under hösten sker upptakten, med avtalskonferenser och dialog med våra medlemsföretag för att inhämta synpunkter inför att parterna växlar yrkanden under december sedan.

Avtal25

Grafiska Företagen förhandlar kollektivavtal med GS-facket för skogs-, trä- och grafisk bransch, Ledarna, Sveriges Ingenjörer och Unionen.

Av dessa är alla utom Ledarna parter i industriavtalet, som sätter märket för de övriga kollektivavtalen på den svenska arbetsmarknaden.

De nuvarande kollektivavtalen löper ut den 31 mars 2025.

Besök Grafiska Företagens avtalssajt