21 nov.

Teknikcolleges rikskonferens 2023

21 november - 22 november
Lindholmens konferenscenter, Göteborg

Tema för årets Teknikcollege-rikskonferens är grön omställning och ny teknik som kommer att vara en viktig del av lösningen för att nå klimatmålen.

Årets moderator är Frida Andersson, chef skola och arbetsliv på Göteborgsregionen. Hon kommer att lotsa besökarna genom ämnen som AI-lösningar för grön omställning, vikten av samverkan i hållbarhetsarbetet och hur kemiindustrin arbetar för att möta de globala målen.

Under rikskonferensen kommer också en rad break-outs i olika seminariespår att genomföras i samarbete med bland annat RISE och NOVO Energy. Ett par exempel på rubriker är ”Vi flyttar klassrummet till företagen!” och "Behöver Sverige en strategi för STEM?".

Grafiska Företagens vd Eva Glückman inleder konferensen tillsammans med Klas Wåhlberg och Pia Sandvik (Teknikföretagen) samt Per Hidesten (Industriarbetsgivarna).

Pris: Fr 1 295 kr

Läs mer och anmäl dig här