Vad är ClimateCalc koldioxidberäknare?

ClimateCalc är ett verktyg för att beräkna koldioxidavtryck för både företaget och ett specifikt tryckmaterial.

Bakom verktyget står Intergraf (den europeiska paraplyorganisation där Grafiska Företagen ingår). Läs mer om beräkningsverktyget ClimateCalc. På ClimateCalcs webbplats hittar du en lista på certifierade företag, både i Sverige och utomlands.

Climate Calc erbjuder företaget ett certifikat och möjligheten att använda ClimateCalcs Logotype/QR- etiketter på tryckta produkter.

Om ClimateCalc

ClimateCalc är ett verktyg för att beräkna koldioxidavtryck för både företaget och ett specifikt tryckmaterial. Detta innebär att det grafiska företaget själv har möjlighet att sammanställa ett koldioxidavtryck för hela företaget, för hela sin verksamhet och de trycksaker som produceras av företaget. Verktyget gör det möjligt för företaget att ge kunder råd om exempelvis papperskvaliteter som ger ett lågt koldioxidavtryck. Dessutom kan tryckeriet erbjuda kunden att koldioxidkompensera för varje enskilt tryckjobb.

Som ClimateCalc-användare får du ett certifikat som dokumenterar att ni har sammanställt ert koldioxidavtryck och att ni använder verktyget på ett korrekt sätt.

Verktyg för klimathantering

ClimateCalc är ett verktyg som kan användas för att hantera sitt koldioxidavtryck. Företagets sammanställning av det egna koldioxidavtrycket visar både de huvudsakliga områden som man jobbat med och företagets siffror på koldioxidavtryck för de senaste åren. Detta gör att företaget på ett enkelt och tydligt sätt kan se - och dokumentera - på varje mål.

Dessutom inkluderar ClimateCalc en möjligt att skapa en benchmark mellan företagets egen energiåtgång och klimatpåverkan jämfört med andra företag. Alla företag förblir anonyma vid benchmarking i ClimateCalc.

Certifikatet är viktigt

Certifikatet är ett bevis på att tryckeriet har gjort beräkningarna korrekt vilket är vad ClimateCalc handlar om.

Grafiska Företagens medlemserbjudande

Som medlemsföretag i Grafiska Företagen kan du utnyttja vårt erbjudande som innefattar stöd av en konsult för implementeringen av ClimateCalc på tryckeriet.

Priser: 15 000kr för konsulttid (c:a 2 dagar) + € 1000 för certifieringen. Till det kommer en årlig avgift till ClimateCalc, € 3-500 beroende på storlek på företaget, även det kraftigt rabatterat för medlemmar i Grafiska Företagen.

Som medlem får du ta del av medlemsexklusivt innehåll

  • Vi ger dig ett effektivt stöd som chef. Tillsammans bygger vi din kunskap.
  • Ta del av branschanpassade kollektivavtal som underlättar vardagen.
Glömt lösenord?
Felaktiga inloggningsuppgifter
Du loggas in