Rekrytering i grafisk industri

Att rekrytera rätt kan vara bland det mest avgörande som finns för ett företag. Därför jobbar vi på Grafiska Företagen på många plan för att hjälpa medlemmarna. De handböcker vi har och det arbete med utbildningar och kompetenssäkring vi gör har utgångspunkt i rekryteringsundersökningen vi återkommande gör för branschen.

Grafiska Företagens medlemmar har ett tydligt rekryteringsbehov både på kort och lite längre sikt. Även om vi lämnar en överhettad arbetsmarknad där i princip samtliga sektorer har haft brist på arbetskraft ser vi ett fortsatt tydligt rekryteringsbehov. Detta gäller såväl tjänstemän som kvalificerade yrkesarbetare.

Vår senaste rekryteringsprongos pekar på ett långsiktigt rekryteringsbehov på ca 200 personer per år varav 2/3 avser yrkesarbetare.

Såväl produktion som affärsmodeller utvecklas kontinuerligt vilket gör att företagen har behov av ny kompetens. Därtill har företagen ett kontinuerligt behov av att såväl ersätta medarbetare som går i pension eller byter jobb.

Samtidigt visar Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät att många grafiska företag har svårt att rekrytera. 35 % av rekryteringsförsöken har misslyckats. Konsekvensen av detta är ökad arbetsbelastning och lägre lönsamhet och utveckling.

För att klara framtidens kompetensbehov behövs såväl att fler unga söker sig till relevanta utbildningar som att de grafiska företagen visar att man är ett attraktivt alternativ på arbetsmarknaden.

En självklar del i alla yrkesroller är att kunna dra nytta av de möjligheter den digitala tekniken erbjuder och inte se det som ett hot. Samtidigt finns behov av många mer klassiska kompetenser, om än i ny tappning.

Genom att samverka med andra företag inom branschen och med andra branscher kan vi jobba effektivt med frågorna. Teknikcollege och branschgemensamma valideringsmodeller underlättar samverkan och stärker varje medverkande företags möjlighet till en fungerande kompetensförsörjning.

Grafiska Företagen arbetar med att påverka politiska beslut från enskilda kommuner till riksdag och regering för att underlätta för branschens kompetensförsörjning.