Rekrytering i grafisk industri

Att rekrytera rätt kan vara bland det mest avgörande som finns för ett företag. Därför jobbar vi på Grafiska Företagen på många plan för att hjälpa medlemmarna. De handböcker vi har och det arbete med utbildningar och kompetenssäkring vi gör har utgångspunkt i rekryteringsundersökningen vi återkommande gör för branschen.

Fram till 2024 planerar företagen inom den grafiska branschen att nyrekrytera drygt 1000 personer, vilket är en ökning av antalet anställda med nästan 9 procent. Det visar 2022 års rekryteringsundersökning som Grafiska Företagen genomför bland sina medlemsföretag vartannat år. Den grafiska branschen ser positivt på framtiden men det finns orosmoln.

I bedömningen av kommande rekryteringsbehov svarar företagen att det framför allt beror på utökad verksamhet, ett tydligt tecken på att det finns en stark framtidstro. Även 2021 rekryterades ovanligt många till branschen, 900 personer, men då handlade det framför allt om ersättningsrekryteringar kopplade till neddragningar som skedde under pandemiåren.

En konsekvens av rekryteringsbehovet är att företagen nu har svårare att rekrytera. 50 procent av företagen uppger att det är svårt. Brist på rätt utbildning är den orsak till rekryteringssvårigheter som ökat mest. Rekryteringsbehovet är nästan lika stort för tjänstemän som för yrkesarbetare ett tecken på att branschen rör sig uppåt i förädlingskedjan.

För att klara framtidens kompetensbehov behövs såväl att fler unga söker sig till relevanta utbildningar som att de grafiska företagen visar att man är ett attraktivt alternativ på arbetsmarknaden.

Genom att samverka med andra företag inom branschen, skola och kommun kan vi jobba effektivt med frågorna. Teknikcollege och branschgemensamma valideringsmodeller underlättar samverkan och stärker varje medverkande företags möjlighet till en fungerande kompetensförsörjning.

Grafiska Företagen arbetar med att påverka politiska beslut från enskilda kommuner till riksdag och regering för att underlätta för branschens kompetensförsörjning.

Som medlem får du ta del av medlemsexklusivt innehåll

  • Vi ger dig ett effektivt stöd som chef. Tillsammans bygger vi din kunskap.
  • Ta del av branschanpassade kollektivavtal som underlättar vardagen.
Glömt lösenord?
Felaktiga inloggningsuppgifter
Du loggas in
Logga in
Glömt ditt lösenord?
Skriv in din e-postadress nedan så skickar vi ett nytt lösenord till din e-postadress som du sedan kan andra under mina sidor.
Lösenordet kunde inte återställas.
Logga in
Glömt lösenord?
En återställningslänk har skickats till angiven mailadress.