Rekryteringsbehov i grafisk industri

Grafiska Företagens medlemmar har ett tydligt rekryteringsbehov både på kort och lite längre sikt. Behovet att ersätta medarbetare som slutar och en god konjunktur gör att cirka 350 personer behöver rekryteras det kommande året och omkring 1000 personer de kommande 5 åren.

Prognoscentret har på Grafiska Företagens uppdrag undersökt rekryteringsbehovet bland medlemsföretagen. Undersökningen pekar mot ett tydligt rekryteringsbehov på 350 personer det kommande året där nästan hälften utgörs av tjänstemän. På längre sikt är prognosen cirka 200 personer per år varav ca 2/3 utgörs av yrkesarbetare.

På kort sikt finns ett stort behov av tjänstemän för att ersätta medarbetare som går i pension eller byter jobb och för att tillföra företagen ny kompetens. För yrkesarbetare är behovet relativt jämt fördelat mellan ersättningsrekryteringar och utökad verksamhet. På siktfinns ett ökat behov av ny kompetens bland yrkesarbetare.

Samtidigt visar Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät att många grafiska företag har svårt att rekrytera. 35 % av rekryteringsförsöken har misslyckats. Konsekvensen av detta är ökad arbetsbelastning och lägre lönsamhet och utveckling.

För att klara framtiden kompetensbehov behövs såväl att fler unga söker sig till relevanta utbildningar som att de grafiska företagen visar att man är ett attraktivt alternativ på arbetsmarknaden.