DEBATT - ARENA FÖR FRAMTIDENS DISTRIBUTION

”Postnord missbrukar sin ställning på marknaden”

Den nya regeringen måste sätta stopp för statliga företag som försämrar konkurrensen på de marknader de är verksamma. Här är Postnord det i särklass främsta exemplet.

16 december 2022
Foto: Juliana Fälldin

Det skriver Grafiska Företagens vd Eva Glückman tillsammans med övriga företrädare för Arena för framtidens distribution i en debattartikel i Altinget. Tillsammans representerar vi Postnords konkurrenter inom olika sektorer.

Genom att vidga sin verksamhet har Postnord skaffat sig en mycket stark ställning på angränsande marknader, bland annat tryckeriverksamhet. Att Postnord har sett till att svenska staten äger Strålfors, ett av Nordens största tryckerier, har lett till att konkurrenterna hålls utanför stora delar av värdekedjan, anser vi inom Arena för framtidens distribution. Därmed drar Postnord undan mattan för privata företag.

”Kan verkligen nuvarande regering anse att det är acceptabelt att privata aktörer konkurreras ut av statligt ägda bolag på en avreglerad marknad?” frågar Eva Glückman, vd på Grafiska Företagen, och övriga debattörer i artikeln.

Istället bör staten se till samhällsnyttan av en välfungerande konkurrens på postmarknaden – något som också gynnar kunderna – och aktivt se till att Postnord inte missbrukar sin dominerande ställning. Vi inom Arena för framtidens distribution uppmanar staten att antingen avveckla ägandet i Strålfors, eller också motivera varför staten ska äga ett tryckeri.

Läs debattartikeln