DEBATT - NÄRINGSPOLITIK & ARENA FÖR FRAMTIDENS DISTRIBUTION

Regeringens tvångsdigitalisering är ett hot mot postkonkurrensen

Priset för en politiskt driven och forcerad tvångsdigitalisering kan bli mycket högt. Vi uppmanar regeringen att inte lägga fram förslag som utgör hot mot privata postoperatörer, som riskerar att fördyra e-handeln och försämra Sveriges beredskap.

8 november 2023
Foto: Juliana Fälldin

Det skriver Grafiska Företagens vd Eva Glückman tillsammans med övriga företrädare för Arena för framtidens distribution i en debattartikel i Altinget.

Läs debattartikeln