NYHET - NÄRINGSPOLITIK

176 miljoner till inköp av böcker

Som vi tidigare skrivit om beslutade regeringen inför 2024 om ett nytt statsbidrag som gör det möjligt för förskolor och skolor att köpa in skön- och facklitteratur. Nu har Skolverket meddelat hur mycket bidrag förskolor och skolor i varje kommun och län kan få.

5 juni 2024
Foto: Juliana Fälldin och Jonas Jacobsson

Totalt är statsbidraget på 176 miljoner kronor, vilket motsvarar ungefär 1,2 miljoner nya böcker. Bidraget gäller inköp av tryckta skönlitterära och facklitterära böcker, inte läroböcker (de omfattas av ett annat statsbidrag).

– Grafiska Företagen har länge påtalat tydliga forskningsresultat kring tryckta böckers betydelse för läsförståelsen. Därför är vi givetvis positiva till den här satsningen, som jag hoppas även ska gynna den grafiska branschen i Sverige, säger Grafiska Företagens vd Eva Glückman.

Syftet med insatsen är att stärka barns och elevers tillgång till olika typer av litteratur, för att vända den negativa utvecklingen när det gäller svenska elevers läsförmåga. Den senaste PISA-mätningen visade att var fjärde elev inte kan läsa ordentligt.

– Nu ger vi huvudmännen bättre möjlighet att skapa ett eget förskolebibliotek, köpa in klassuppsättningar av skönlitterära verk eller fylla skolbibliotekens hyllor med lockande böcker. Om vi inte vänder läskrisen riskerar vi att få en generation av funktionella analfabeter. Därför storsatsar vi nu på att öka lästiden och minska skärmtiden, säger skolminister Lotta Edholm i regeringens pressmeddelande.