NYHET - STATISTIK & KONJUNKTUR

Konjunkturindikatorn visar på ljusning i ett besvärligt läge

Vi har genomfört årets första konjunkturindikator, där de största medlemsföretagen ger sin bild av nuläget inom olika segment samt generellt av utvecklingen framåt. Resultatet ger en något ljusare bild än för ett halvår sedan, framför allt när det gäller synen på framtiden.

3 april 2024
Förpackning
Foto: SGr/Shutterstock

Den grafiska branschen utgör en viktig del i flera marknadssektorer och ser därmed också tidigt när konjunkturläget ändras i andra branscher, utifrån orderingången på förpackningar, etiketter, tryckt information med mera. Konjunkturindikatorn ger därmed en bild av det rådande tillståndet i ekonomin, sett från den grafiska branschens perspektiv.

Detta är den första konjunkturindikatorn av två i år och bygger på 18 enkätsvar från de största medlemsföretagen.

Frågorna handlar om hur företagen bedömer nuläget i olika marknadssegment, utifrån efterfrågan. Bedömningen görs på en 5-gradig skala, och ett medelvärde för varje sektor räknas fram. Dessutom bedömer de svarande den nuvarande respektive framtida konjunkturen som helhet.

Konjunkturindikatorn – mars 2024

Jämfört med den dystra bilden av läget för ett halvår sedan är trenden positivare nu, även om bilden är splittrad och den rådande konjunkturen fortsatt bedöms som övervägande ganska dålig. Livsmedel är den sektor som bedöms må bäst, följd av industrin, medan e-handeln och konsumentvarumarknaden bedöms ha det tyngre.

Den största skillnaden jämfört med den föregående mätningen syns i tron på framtiden, som är betydligt positivare.

En kommentar i enkäten lyder ”Jag tror vissa branscher kan komma att börja gå lite bättre under andra halvåret 2024, och sedan ännu bättre generellt 2025. Om räntorna börjar gå ner.”