Kompetensförsörjning

Grafisk industri var en av de första branscherna som påverkades av digitaliseringen. Utvecklingen har därefter pågått med oförminskad kraft. En effekt av detta är stora förändringar i vilka kompetenser som efterfrågas hos framtidens medarbetare.