Kompetensförsörjning

Här erbjuder vi dig inspiration och verktyg till lyckade framtida rekryteringar. Ett sätt är att navigera rätt i det nya samverkanslandskap som utgörs av arbetsgivare, skolor, kommuner och regioner. Du som arbetsgivare har en central och drivande roll i det samarbetet.

Lär dig mer inom kompetensförsörjning

Många företag har idag svårt att hitta yrkeskompetens. Antalet personer som genomgår en yrkesutbildning är bara en bråkdel av branschens behov. För att underlätta kompetensutveckling av befintlig personal och kunna tydliggöra kompetensbehov i kontakter med utbildare har Grafiska Företagen och GS utvecklat Grafisk Validering.

Läs mer om validering

 

Ett gesällbrev är ett bevis på avlagt gesällprov inom ett hantverksyrke.

Läs mer om gesällprov