NYHET - KOMPETENSFÖRSÖRJNING & REKRYTERING

Antalet anställda väntas öka – men färre utbildade oroar

De närmaste tre åren väntas det totala antalet sysselsatta i den grafiska branschen växa med 750 personer, visar årets rekryteringsundersökning. Det är en positiv signal, men att företagen märkbart sänkt sina krav på formell utbildning vid rekrytering oroar och visar att kompetensförsörjning fortsatt är en prioriterad fråga.

30 april 2024
Foto: Fredrik Persson

– Det är en bra signal på att framtidstron fortfarande är stark i den grafiska branschen. Med tanke på de senaste årens svåra ekonomiska läge är det mycket positivt att antalet anställda väntas öka framöver, även om prognosen på 750 personer är en minskning från rekordnoteringen på 1 000 personer i 2022 års rekryteringsundersökning, säger Grafiska Företagens vd Eva Glückman.

Framför allt är det utökad verksamhet som företagen uppger som anledningen till kommande rekryteringsbehov, både när det gäller yrkesarbetare och tjänstemän.

Årets undersökning visar att företagens krav på utbildning är lägre än tidigare, både för genomförda och planerade rekryteringar. Att företagen märkbart sänkt sina krav på formell utbildning vid rekrytering är oroande och måste tolkas som en tydlig signal på att utbildningssystemet är alldeles för underdimensionerat för den grafiska branschen.

Rekryteringsundersökningen bekräftar därmed att kompetensförsörjning är en fortsatt viktig uppgift för Grafiska Företagen att arbeta med, vilket vi gör bland annat genom följande tre aktiviteter under året:

  • Ny kampanj för ungdomsprojektet GrafX, för att öka intresset för en grafisk utbildning.
  • Nya valideringsprov för screentryck och offset.
  • Påverkansarbete för att utbildningsystemet ska bli dimensionerat efter branschens behov.
Rekryteringsundersökningen

Genomförs vartannat år och syftar till att följa rekryteringsbehovet inom den grafiska branschen samt hur möjligheterna att fylla rekryteringsbehovet upplevs.

98 medlemsföretag har svarat på enkäten (30 procents svarsfrekvens).

  • Behovet att rekrytera har minskat något jämfört med förra mätningen.
  • Branschen upplever mindre svårigheter att rekrytera jämfört med förra mätningen. En anledning är troligtvis det sämre konjunkturläget.
  • Bristen på personer med rätt yrkeserfarenhet är fortsatt den främsta orsaken till rekryteringssvårigheter.
  • Geografi är den orsak till rekryteringssvårigheter som ökat mest.
  • Intresset för att erbjuda utbildningsplatser har minskat något hos företagen.
  • 59 procent av de svarande känner inte till begreppet grafisk validering.