DEBATT - AVTAL 2023

"Facken inom industrins lönekrav luktar kompensation för inflation"

Det är föga förvånande att Facken inom industrin har ett annat perspektiv på rimligheten i sina lönekrav än Grafiska Företagen och Gröna arbetsgivare. Det är dock mer förvånande att vi inte har mer samsyn kring bilden av vilka utmaningar vi står inför. Det skriver Eva Glückman, vd på Grafiska Företagen, och Lena-Liisa Tengblad, vd på Gröna arbetsgivare, i en slutreplik i Arbetet.

22 november 2022
Eva Glückman, vd på Grafiska Företagen, och Lena-Liisa Tengblad, vd på Gröna arbetsgivare.
Foto: Juliana Fälldin

I slutrepliken svarar Eva Glückman och Lena-Liisa Tengblad på Facken inom industrins replikvår tidigare debattartikel om fackens höga lönekrav. De två vd:arna konstaterar att vi står inför en lågkonjunktur, som vi dessutom kliver in i med sviterna från pandemin och de stora kostnadsökningar som det pågående kriget i Ukraina medfört.

De avslutar slutrepliken med att skriva att vår slutsats är att Facken inom industrins krav snarare luktar kompensation för inflationen än ett väl avvägt krav utifrån den ekonomiska utveckling vi har framför oss. 

Läs slutrepliken på Arbetet.se här